Skip to main content

De Universiteitsraad

Wat doet de Universiteitsraad zoal? 

De universiteitsraad (in het kort URaad of UR) houdt zich bezig met onderwerpen die gemiddeld genomen betrekking hebben op grote projecten op de UT. Dit is heel variërend van de huisvestingsplannen, werkplekken voor studenten, de begroting, het strategisch plan, het Twentse Onderwijsmodel (TOM) of bijvoorbeeld studentenbegeleiding. Je hebt medezeggenschap op de richting waarin de UT gaat. Denk bijvoorbeeld dus aan een nieuwe strategie of het TOM. Ben je ergens niet mee eens? Dan heb je het recht om er iets aan te doen!

Is dat niet saai? 

Werk in de URaad is natuurlijk veel lezen en ook veel vergaderen, maar de onderwerpen zijn vaak uitdagend en de dingen die je bespreekt zijn vaak op toepassing op alle studenten op de UT. Je hebt daarnaast zelf geheel de keuze om onderwerpen beter of minder goed door te nemen. Het belangrijkste is dat je de studenten zo goed mogelijk vertegenwoordigt, daar ben je immers voor gekozen. Ook de activiteiten buiten de URaad en de eigen inbreng vanuit UReka maken het dat je veel voldoening kunt krijgen uit je werkzaamheden.

Waarom de universiteitsraad?

In de universiteitsraad kan je écht een verschil maken over hele grote zaken. De URaad heeft namelijk het recht om wel of niet in te stemmen met zaken als de inrichting van kwaliteitszorg en afstudeerbeurzen. Daarnaast mag de URaad overal (on)gevraagd advies over uitbrengen aan het college van bestuur, waar vervolgens verplicht op gereageerd moet worden.