Skip to main content

Kandidaten

Willemijn Luiten

Hoi! Ik ben Willemijn Luiten en ik volg de master Applied Physics. Vorig jaar ben ik voorzitter geweest van Studievereniging Arago en ook dit jaar ben ik via de koepelvereniging Overleg Studieverenigingen nog actief voor studieverenigingen. Door mijn activisme en mijn studieoverstap, heb ik gemerkt dat studenten soms aanlopen tegen een hoop complexe regels, waardoor een simpele aanpassing in het studieprogramma heel lastig wordt. Flexibilisering van het onderwijs komt in mijn ogen iedere student ten goede, of je nu actief bent naast je studie of niet. Ik hoop mij volgend jaar in de URaad in te mogen zetten voor de flexibilisering van het onderwijs en het duidelijk communiceren van (nieuwe) regels aan studenten.

Thomas Remmerts

Hallo, ik ben Thomas Remmerts, derdejaars student Scheikundige Technologie en op dit moment Commissaris Onderwijszaken bij Chemotechnisch Studentengenootschap Alembic en lid van de faculteitsraad TNW. Na mij afgelopen jaar vooral ingezet te hebben voor het onderwijs van ST en andere TNW-studenten, zou ik nu graag iedere student vertegenwoordigen in de URaad! Ik wil mij aankomend jaar vooral inzetten voor het personaliseren voor het onderwijs, omdat ik denk dat iedereen zijn eigen manier van studeren heeft. Dit sluit naar mijn mening op dit moment niet goed aan met het centraal geregelde onderwijs. Hopelijk kan ik namens jullie meer macht bij de studenten en de opleidingen neerleggen!

Sander Bakkum

Hoi! Ik ben Sander Bakkum, masterstudent Computer Science. Na een bestuursjaar bij I.C.T.S.V. Inter-Actief
te hebben afgerond ben ik doorgegaan als voorzitter van de studieverenigingenkoepel Overleg Studieverenigngen.
Na mijn eerste bestuursjaar liep ik tegen problemen aan met het voortzetten van mijn studie door
veranderingen in the onderwijsmodel. Natuurlijk hebben veranderingen als TOM en internationalisering
positieve aspecten, maar ik vind dat huidige en toekomstige studenten hier geen last aan
mogen ondervinden. De UT kan nog veel doen om dit soort problemen te voorkomen, daarom
hoop ik mij hiervoor volgend jaar in te kunnen zetten in de URaad.

Pier Tabak

Hoi allemaal, ik ben Pier Tabak, tweedejaars bachelor student Advanced Technology, lid van de OLC van AT en de onderwijs commissie van Astatine (studievereniging). Komend jaar wil ik me met een kritische, maar zeer open blik richten op de verbetering van onze universiteit. Ik ga mij met name inzetten om wiskunde, het reflectieonderwijs (REST) en de academische vorming beter te integreren in de opleidingen. Om regelmatig in contact te blijven met jullie, ga ik werken aan de uitbouw van UReka tot een discussieplatform over de universiteit voor alle studenten. Hiervoor heb ik jullie stem nodig! Niet alleen nu, maar ook door de rest van het jaar heen.

Anouk de Jong

Hoi, ik ben Anouk de Jong. Ik ben 21 jaar oud en ben derdejaarsstudent Communicatiewetenschap. Op dit moment ben ik commissaris Onderwijszaken bij S.v. Communiqué. In deze functie hoor ik van studenten en docenten veel dingen die de UT kan verbeteren aan het onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Hier zou ik graag aan bij willen dragen in de Universiteitsraad. Naast mijn bestuursfunctie bij Communiqué dans ik bij S.D.V. Chassé, waar ik vorig jaar ook in het bestuur heb gezeten. Daarom wil ik mij volgend jaar ook in gaan zetten voor meer mogelijkheden voor cultuur op de campus.

Ilse Fransen

Hallo, ik ben Ilse Fransen en volg de bachelor Gezondheidswetenschappen. Op dit moment zit ik in een aantal commissies binnen mijn studievereniging en volleybalvereniging Harambee. Daarnaast ben ik actief bezig met het verbeteren van het onderwijs door deel te nemen aan de OLC vergaderingen en de evaluaties van onze jaarlagen te organiseren. Door mijn activisme viel het me op dat er weinig input gevraagd wordt vanuit sportverenigingen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er op een duidelijke en heldere manier naar studenten gecommuniceerd wordt in verschillende lagen van de universiteit. Voor deze punten wil ik mijn volgend jaar dus in gaan zetten in de raad.

Cham Bustraan

Mijn naam is Cham Bustraan en het is mij een eer om dit jaar op de lijst bij UReka te staan voor de Universiteitsraad. Ik ben Nederlands, maar heb ook tot mijn achttiende in het buitenland gewoond. Ik ben geboren in Cambodja en verhuisde naar Indonesië toen ik twee jaar oud was. Daar heb ik gewoond tot hier ik aan de universiteit begon. Zodra ik hier kwam hield ik direct van hoe invloedrijk de stem van studenten is, daar wil ik deel van uitmaken. Ik ben een unieke kandidaat op de lijst van UReka (en andere partijen) omdat ik Nederlands ben maar met een internationale achtergrond. Dit betekent dat ik zowel Nederlanders en internationale studenten kan vertegenwoordigen en ervoor kan zorgen dat deze universiteit op de beste manier internationaal wordt. Daarnaast ben ik momenteel de Commissaris Onderwijs van S.V.A.T. Astatine en lid van Universitaire Commissie Onderwijs. Dit houdt in dat ik zeer ervaren ben in het bespreken van onderwijszaken met zowel studenten en docenten en in het vinden van de beste oplossing voor een probleem. Kortom, als je de beste persoon wil die jou vertegenwoordigt op het gebied van onderwijs en internationalisering: stem op UReka, en stem op mij.

Kira Oberschmidt

Hoi allemaal. Mijn naam is Kira Oberschmidt en ik ben op dit moment bezig met mijn bachelor these in psychologie. Toen ik een paar jaar geleden mijn studie begon was ik erg onder de indruk van wat er hier op de UT allemaal door studenten wordt georganiseerd. Ik zou het erg jammer vinden als we deze cultuur zouden verliezen. Daarom denk ik dat de UT gebruik moet maken van het internationaliseringsproces, in plaats van het alleen maar te accepteren. Voor mij betekent internationalisering meer dan vertalen naar het Engels, alle andere aspecten van het studentenleven vallen hier ook onder.

Saskia Boswinkel

Hoi allemaal! Mijn naam is Saskia Boswinkel en ik ben een 20-jarige European Public Administration studente. Momenteel bekleed ik ook de functie van Secretaris binnen het bestuur van mijn studievereniging, Sirius. Mijn interesse in de Universiteitsraad komt voort uit het feit dat ik de kwaliteit van het onderwijs enorm belangrijk vind. Ik vind dat de kwaliteit niet moet lijden onder de vele veranderingen die op onze universiteit plaatsvinden. Ook vind ik het van groot belang dat de studenten de kans krijgen om hun mening te laten horen wanneer belangrijke besluiten worden genomen. Voor deze standpunten ga ik me komend jaar inzetten.

Xadya van Bruxvoort

Hey, Mijn naam is Xadya van Bruxvoort, een twintig jaar oude Creative Technology studente. Dit is mijn eerste jaar in Ureka en ik ben ontzettend trots om op de lijst te staan. Ik denk dat Ureka aardig wat bereikt heeft de afgelopen paar jaar en ik wil graag mijn steentje bijdragen om deze trend door te zetten. Er zijn, naar mijn mening, nog wel wat zaken te verbeteren, zoals de internationalisering, het activisme en het niveau in Engels (en Nederlands!). Ik streef naar eerlijkheid en openheid, want ik denk dat dit cruciaal is in goed onderwijs.

Jasmin Mathea

Hey, I am Jasmin Mathea and I’m currently doing my Masters in Business Administration. In the past 5 years, I have been active with the Erasmus Student Network, where I have had the pleasure to work with and for international students to help them create a home far from home and to overcome the struggles they faced starting a new life in a new country. One mayor problem that we’re facing at the UT, is that the top-down approach in the internationalisation process in its current form is not making anybody happy. I believe that especially on policy level, the international voice is not being heard and we need to change that! If you want to be part of that change, vote for UReka!

Maarten de Lange

Hallo, ik ben Maarten de Lange, masterstudent Mechanical Engineering. Het afgelopen jaar heb ik mij ingezet in de URaad als belangenbehartiger van ALLE studenten. Onderwerpen waar ik me vooral voor heb ingezet zijn: een flexibeler OER, het behoud van deelresultaten onafhankelijk van de module en de nieuwe functie van studentbestuurder(Assessor) per faculteit. Komend jaar zal ik mijn ervaring van de afgelopen 3 jaar medezeggenschap gebruiken om, op de achtergrond bij UReka, me in te blijven zetten voor meer student gedreven onderwijs!Volgend jaar wil ik mij onder andere gaan inzetten voor flexibilisering in het onderwijs en voorkomen dat er nog meer macht onttrokken wordt aan de opleidingen. De afgelopen jaren zijn er zoveel verplichte UT brede curriculum onderdelen toegevoegd dat opleidingen zelf te weinig ruimte hebben om te bepalen welke daadwerkelijk nuttig zijn voor studenten. Daarnaast zal ik mij inzetten voor een constructieve bijdrage van UReka bij alle zaken die het komende jaar de revue gaan passeren.

William Steenbergen

Hallo! Ik ben William Steenbergen en ik zal deel uitmaken van de Ureka fractie volgend jaar. Ik ben een tweedejaars University College student, en daarbij voorzitter van de faculteitsraad EWI. Mijn belangrijkste standpunt is dat alle studenten gehoord en gerepresenteerd moeten worden. Mijn doel is dan ook om alle studenten nauw te betrekken bij belangrijke beslissingen voor de UT. Vanwege mijn achtergrond als UCT student ligt mijn focus hierbij vooral op internationale en andere UCT studenten. Stem dus op mij als je het ook belangrijk vindt dat iedereen gehoord wordt!

Thijs Baalbergen

Beste studenten, ik ben Thijs Baalbergen. Op het moment ben ik 21 jaar en bachelor student Technische Bedrijfskunde. Dit jaar ben ik commissaris Interne Betrekkingen bij studievereniging Stress. Door deze functie heb ik veel contact met TBK- en IBA-studenten. Vanuit het contact met leden van Stress krijg ik mee dat veel TBK-studenten hun Engelstalige colleges overslaan, terwijl dit bij Nederlandstalige colleges dat veel minder het geval is. Dit gebeurt vanwege het niveau Engels van de docenten. IBA-studenten worstelen ook heel erg met dit probleem. Ik hoop komend jaar het geluid van deze studenten te kunnen overbrengen op de UReka fractie, zodat ook zij gehoord worden. Laten we onze universiteit verbeteren, door ons Engels te verbeteren.