Skip to main content

Hieronder een aantal zaken die we als UReka hebben bereikt.  

Tegen gaan doorstroom masterselectie UT 

Na het behalen van je bachelor zou je op de UT te allen tijde de bijbehorende Master kunnen volgen zonder extra selectie. Wanneer dit wel het geval is het dat ‘’doorstroom masterselectie’’. Samen met collega fracties van UReka van alle 13 universiteiten en het interstedelijk studenten overleg (ISO) hebben we dit een halt kunnen toeroepen.  

  1. Studieplekken

In het module onderwijs dat op deze universiteit plaats vindt zijn veel studie en projectplekken nodig. Na de komst van de Starbucks in het educafé vernomen wij van studenten dat zij het vervelend vonden dat nóg minder studieplekken beschikbaar waren. UReka heeft hier persoonlijk werk van gemaakt en samen met het College van Bestuur en het Facilitait bedrijf gezocht naar meer studieplekken. Hier is uitgekomen dat er een actieplan komt om het aantal studieplekken op de lange en korte termijn te verbeteren. Een van de eerste resultaten hiervan zijn de mooie nieuwe studieplekken in de Carré.  

  1. Bezuinigingstaakstelling psychologische ondersteuningen

De UT kent vele faciliteiten voor haar studenten, waaronder ook speciale student psychologen. Deze psychologen zijn gespecialiseerd op het gebied van studenten en hun problemen en begrijpen als geen ander wat er op onze universiteit speelt. Juist daarom heeft UReka zich samen met de SU hard gemaakt voor behoud van deze belangrijke hulp voor studenten. Het resultaat: geen bezuiniging tot dusver op deze belangrijke ondersteuning!  

  1. FOBOS

De 45 EC eis heeft UReka uit de FOBOS regeling laten halen.  

Dit is ook gebeurd! Nu kunnen ook bestuurders die geen 45 ec in het jaar voorafgaande aan hun jaar activisme ook activisme beurzen (Fobos beurzen) ontvangen! Stimulans voor activisme en eerlijker voor studenten die in hun jaar niet eens 45 ec konden halen door bijvoorbeeld de harde knip.  

  1. Docent van het jaar

Goede universiteiten leveren goed onderwijs. UReka maakt hier zich dan ook hard voor. Dat onze universiteit al goede docenten huisvest blijkt. De fractie van UReka is van mening dat de docent van het jaar 2015, Erwin Hans, meer verdiende dan alleen de docent van het jaar prijs van de UT, daarom hebben zij deze docent opgegeven voor de landelijke docent van het jaar verkiezing van het ISO. Het resultaat is dat deze docent bij de zes beste docenten van het jaar behoort! 

 

Vereniging 

Herinrichting vereniging

Door inkrimpen van de fractie en de steeds duidelijkere scheiding tussen fractie zaken en bestuurszaken is de vereniging een transitie aangegaan van een enkele fractie/bestuur naar een vereniging UReka, Fractie UReka en een aantal commissies ter ondersteuning. Lijkt het jou wat om volgend collegejaar jou expertise als student te gebruiken in een van deze commissies kom gerust eens langs of stuur een mailtje (info@ureka.utwente.nl) 

De steunfractie, ter ondersteuning van alle raadsdocumenten. Deze commissie neemt een aantal stukken door van de fractie óf zij melden zaken die onder studenten speelt. Zo kunnen studenten zaken zo snel en zo goed mogelijk worden aangepakt.  

PR-commissie, voorziet alle PR zaken en zorgt dat alle zaken die de fractie en de universiteitsraad doet naar de achterban word gecommuniceerd.  Daarnaast houdt de commissie zich bezig met de campagne, website en Facebook om er voor te zorgen dat ook jij op de hoogte blijft.  

Internationaliseringscommissie, deze commissie behandelt alle zaken met betrekking tot internationalisering. Te denken valt aan ‘’ ondersteuning van studenten of medewerkers bij overgang naar een andere taal’’. Deze commissie wordt op dit moment nog opgestart. Lijkt het je wat? Laat het ons even weten!