Nieuwe fractie UReka officieel aan de slag

[:nl]Gisteren tijdens de overdrachtsvergadering is heeft de oude fractie van UReka plaatsgemaakt voor de nieuwe. Pleuni Verdijk, Bas Hottenhuis, Julian Abbing en Tim Schuitema zullen zich komend jaar met veel enthousiasme voor de studentengemeenschap gaan inzetten.

De nieuwe raad zal naast Pleuni, Bas, Julian en Tim bestaan uit 7 medewerkers van CC, 2 medewerkers van PvdUT, 1 student van de PvdUT en 4 studenten van DAS.  De nieuwe fractie heeft het volste vertrouwen dat zij, tezamen met de overige leden, en tezamen met het College van Bestuur, de universiteit naar een nóg hoger niveau kunnen tillen, voor studenten, maar ook medewerkers.

Aan iedereen veel succes, maar vooral plezier toegewenst, UReka ziet enorm uit naar de samenwerking.

 [:]